Taneční kurzy 2024

 

Do Kurzu tance a společenské výchovy 2024 se lze od 12.4.2024 přihlásit již pouze osobně v kanceláři KDMS nebo telefonicky na tel. 381 524 261. Důvodem pozastavení možnosti online přihlášení je naplnění kapacity kurzu - zbývá posledních několik míst. Děkujeme za pochopení.

Přihláška

Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy začíná výjimečně v neděli 8.9.2024 ve 14.00 hodin ve velkém sále KD (Důvodem jsou sobotní Soběslavské slavnosti, které se částečně odehrávají v KD.). První hodina této první lekce - informativní - bude velmi důležitá. Právě zde se dozvíte přesně vše o průběhu, systému, pravidlech a dalších detailech Kurzů. Vřele doporučujeme zahajovací hodinu navštívit. Další dvě hodiny první lekce již frekventanti tančí. Přehled všech lekcí je uveden níže v tabulce. Ze závažných provozních důvodů se může plán lekcí operativně změnit. O změnách budou všichni neprodleně informováni.

 

Kurz vedou taneční mistři manželé Jaroslav a Alena Bolkovi.

Kurz obsahuje 10 základních lekcí /1 lekce = 3 taneční hodiny/ a jednu Prodlouženou lekci /4 hodiny s živou hudbou/ a jeden závěrečný Věneček /forma plesu/. Kurzovné zahrnuje vstupné pro osobu frekventanta na lekce, prodlouženou a Věneček a činí 1800 Kč. Kurzovné je nutné zaplatit do 30.6.2024. Pokud nebude kurzovné uhrazeno do uvedeného termínu, bude přihláška automaticky stornována.
První lekce a zahájení Kurzů začíná 8.9.2024 ve 14.00 hod. v Kulturním domě města Soběslavi. Šatna pro veřejnost a vstup do KD je otevřen od 13.30 hodin.

 

 

Vstup do KD je před lekcemi, počínaje druhou lekcí, bude umožněn nejpozději 15 minut před zahájením první taneční hodiny.

Během všech lekcí, vyjma lekce věnované country, je podmínkou pro vstup do KD společenský oděv. Svrchníky si prosím každý odloží v šatně. Není společenské odkládat svrchníky na židle nebo kdekoliv v prostoru sálů.

Průkazka slouží všem účastníkům kurzů zároveň jako vstupenka na jednotlivé kurzy, a samozřejmě také na Prodlouženou a Věneček. 

Vstupné pro veřejnost na jednotlivé lekce je 40 Kč. Vstupenky lze zakoupit i online. Vstupenky na Prodlouženou a Věneček budou prodávány samostatně a výše vstupného bude upřesněna. Děti do 15 let mají vstup na lekce zdarma; na Prodlouženou a Věneček pak platí standardní vstupné.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo potřeby doplnění informací jsme Vám k dispozici během každé lekce u vstupu nebo kdykoliv v pracovní dny v kanceláři KD.

 
Taneční kurz 2024 - Přehled lekcí    
       
Lekce 1. neděle  8. září 14.00 hod.
Lekce 2. sobota 14. září 18.00 hod.
Lekce 3. sobota 21. září 18.00 hod.
Lekce 4. sobota 28. září 18.00 hod.
Lekce 5. sobota 5. října 18.00 hod.
Lekce 6. sobota 12. října 18.00 hod.
PRODLOUŽENÁ sobota 19. října 18.00 hod.
       
Lekce 7.  sobota 26.října 18.00 hod.
Lekce 8. sobota 2. listopadu 18.00 hod.
Lekce 9. sobota 9. listopadu 18.00 hod.
Lekce 10. sobota 16. listopadu 18.00 hod.
VĚNEČEK sobota 30. listopadu 18.00 hod.

 

Další informace získáte v kanceláři KDMS - paní Jaroslava Palasová 381 524 261.